Uitbesteden personeelszaken

bIn toenemende mate zal P&O een specialisatie worden. Personeel Beheer heeft een concept ontwikkeld waarbij wordt ingespeeld op de groeiende behoefte bij bedrijven om de niet-kernactiviteiten uit te besteden.

Rendement

Bij bedrijven waar P&O goed is georganiseerd, zijn de werknemers enthousiaster, meer gemotiveerd en is het verzuim doorgaans lager. En met tevreden werknemers is de productiviteit hoger. Een win-winsituatie voor jou als werkgever.

Flexibel

Wanneer je je personeelszaken uitbesteed aan Personeel Beheer, betaal je een vast bedrag per werknemer per maand. We hebben diverse pakketten van P&O-activiteiten waar je uit kunt kiezen. Je bepaalt dus zelf welke zaken je door Personeel Beheer uit handen laat nemen. En krimpt of groeit je bedrijf, dan krimpen of groeien de diensten van Personeel Beheer met je mee.

Een aantal voorbeelden van zaken die je bij Personeel Beheer kunt uitbesteden:

  • Het inrichten van personeelsdossiers (digitaal)
  • Het opstellen van functie-/taakomschrijvingen (FTO)
  • Het opzetten en implementeren van systematiek van functioneren & beoordelen
  • Het beschrijven van personeelsbeleid en arbobeleid
  • Het opstellen/controleren van arbeidsovereenkomsten
  • Het vaststellen van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Het opstellen van een procedure voor aanname/ontslag/opzegging
  • Het opzetten van een personeelshandboek
  Serviceonderdelen   Pakket A Pakket B Pakket C
           
1. Opstellen (bestaande) arbeidsovereenkomst   X X X
2. Opstellen overeenkomst verstrekkingen   X X X
3. Aanstellingsbrief nieuwe medewerker   X X X
4. Personeelsdossier aanmaken   X X X
5. Personeelsdossier onderhouden   X X X
6. ID- en rijbewijzen registreren en bijhouden   X X X
7. Herinneringen verjaardagen, jubilea, etc.   X X X
8. Einde proeftijd, contract herinnering   X X X
9. Belangrijke correspondentie, te weten:   X X X
       Promotie / ontslag bevestiging   X X X
       Wijziging arbeidsovereenkomst   X X X
       Wijziging arbeidsvoorwaarden   X X X
       Wijziging van functie (-inhoud)   X X X
10. Bevestigingsbrief einde contract / afspraken   X X X
11. Administreren dossierzaken   X X X
12. 1e lijns vragen personeelszaken   X X X
13. Periodiek advies werkgever   X X X
14. Onderhoud personeelshandboek (jaarlijks)     X X
15. Functioneren & beoordelen (incl. Verslag)     X X
16. Slecht nieuws gesprek / exit gesprek     X X
17. Gesprek einde proeftijd / contract     X X
18. Periodieke management rapportages     X X
19. Verzuim rapportages (periodiek)     X X
20. Tweede ronde Functioneren & beoordelen       X

Veranderende markt

De markt zal de komende jaren enorm veranderen. Arbeid wordt schaarser en de betrokkenheid van werknemers zal afnemen. De nieuwe generatie zal sneller en vaker van baan veranderen en stelt hogere eisen aan een sociaal leven. Ook social media zijn van grote invloed op dit gedrag en deze nieuwe manier van werken.

Tevreden werknemer bespaart kosten

Het is van belang om goede werknemers aan je te binden, om kosten te besparen. Denk bijvoorbeeld aan de hoge kosten van een sollicitatieprocedure en het inwerken van nieuwe werknemers. Daarnaast verhogen tevreden werknemers ook de kwaliteit van geleverde diensten of producten.

Het is van groot belang om hier vroegtijdig op in te spelen en de basis van het bedrijf op een goede en efficiënte manier te bewaken.

Neem contact op voor meer informatie en tarieven voor jouw specifieke situatie.

Neem direct contact op

8 + 1 =