Werkgevers opgelet: waarschuw uw medewerkers tijdig voor verval vakantiedagen

4 april 2019

In een recente uitspraak bevestigt het Europese Hof van Justitie dat vervaltermijnen voor vakantiedagen acceptabel zijn, mits de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft gekregen van zijn werkgever om vakantie op te nemen. Dit betekent voor u als werkgever dat u een verregaande inspanningsplicht heeft richting uw werknemers om vakantiedagen op te nemen.  Doet u dit niet op aantoonbare wijze, dan kan het zo zijn dat u deze dagen in de toekomst alsnog moet toekennen dan wel moet uitbetalen bij het einde van het dienstverband.

Het Hof heeft hier wel aan toegevoegd dat de werkgever zijn werknemers niet hoeft te verplichten vakantie op te nemen, maar wél op nauwkeurige wijze en tijdig moet informeren over het (aanstaande) verval van de vakantierechten. Dit zodat de werknemer hier desgewenst nog tijdig gebruik van kan maken. De werkgever zal moeten bewijzen of hij dit daadwerkelijk heeft gedaan.

Achtergrond

Het recht op vakantie is vastgelegd in Europese regelgeving. In Europees verband wordt erg veel waarde gehecht aan het daadwerkelijk opnemen van vakantiedagen door werknemers. Op die manier kunnen werknemers bijkomen van hun werk, ontspannen en over vrije tijd beschikken. Eigenlijk is het een heel mooi uitgangspunt: De vervaltermijn van vakantiedagen is bedacht om werknemers te stimuleren vakantie op te nemen.

Wanneer vervallen vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen die een werknemer niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. De vakantiedagen die in 2018 zijn opgebouwd en de werknemer niet heeft opgenomen, vervallen dus per 1 juli 2019.

Uitzondering op bovenstaand zijn de vakantiedagen die boven het wettelijk aantal uitkomen, ziekte, of wanneer een werknemer niet in staat is om dagen op te nemen. Of wanneer u als werkgever de werknemer niet in staat stelt om vakantie op te nemen. In al deze gevallen vervallen de vakantiedagen pas na 5 jaar, na het jaar waarin ze zijn opgebouwd.

Praktische tips

  • Laat werknemers eerst de vakantiedagen met de kortste houdbaarheid opnemen.
  • Zorg voor een goede vakantieregistratie.
  • Stimuleer uw werknemers tijdig – ruim voor de vervaldatum – vakantiedagen op te nemen én – heel belangrijk – bevestig dit schriftelijk.

Lees hier de hele uitspraak nog eens na.