Het functionerings- en beoordelingsgesprek: vergeet ze niet!

25 september 2017

Het loopt weer tegen het einde van het jaar en dat betekent voor sommige werkgevers dat het tijd wordt om de balans op te maken en de jaarlijks terugkerende functionerings- en beoordelingsgesprekken in te plannen. Vaak worden deze gesprekken als vervelend en lastig ervaren en om die reden vinden ze in de praktijk dan ook niet altijd plaats. Toch is het aan te raden om de functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren en wel om de volgende redenen:

  • Resultaat: verschaft wederzijdse duidelijkheid over het gedane werk en de behaalde resultaten, waar is eventueel bijsturing nodig.
  • Welzijn: het creëert een echt moment van aandacht voor de werknemer, zodat deze (nog meer) gemotiveerd en betrokken het werk doet. Inventariseer de ambities, talenten en loopbaanmogelijkheden.
  • Dossieropbouw:  leg gesprekken vast voor het personeelsdossier en laat deze door medewerker voor akkoord ondertekenen.

Deze laatste kan heel praktisch zijn wanneer er zich bijvoorbeeld een situatie voordoet (conflict) waarbij ontslag volgt. Zonder een goed opgebouwd personeelsdossier sta je als werkgever niet sterk.

Samenvattend: ga de functionerings- en beoordelingsgesprekken niet uit de weg. Het levert u als werkgever, naast dossieropbouw,  gemotiveerde medewerkers op, wat rechtstreeks bijdraagt aan een positief bedrijfsresultaat.

Heeft u moeite met het houden van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken, of niet echt een idee hoe een verslag er uit ziet, hoe de systematiek toe te passen binnen uw organisatie zodat het u niet teveel tijd kost? Neem dan eens contact op voor een vrijblijvend gesprek.