Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017

14 juni 2017

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Doel van de wijzigingen is het vergroten van betrokkenheid van zowel werkgevers als werknemers bij de arbodienstverlening en meer focus op preventie.

We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij:

 • Wat verandert er precies? De belangrijkste wijzigingen op een rij:
  Invoering van het basiscontract: het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers.
 • Open spreekuur: de werknemer moet altijd een bedrijfsarts kunnen bezoeken bijvoorbeeld via een open spreekuur, ook wanneer hij nog niet verzuimt of nog geen klachten heeft.
 • Vrije toegang van de bedrijfsarts tot de werkvloer
 • Werknemer heeft mogelijkheid van een second opinion door een andere bedrijfsarts
 • De bedrijfsarts adviseert de werkgever over preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken en bij ziekteverzuimbegeleiding.
 • Bedrijfsarts moet beroepsziekten kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 • Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben.
 • Duidelijkere rol voor preventiemedewerker.
 • Grotere medewerkersbetrokkenheid
 • Meer mogelijkheden voor toezicht en handhaving

Kijk voor meer informatie over de nieuwe Arbowet op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

(bron: https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg)