Risico’s bij een min/max-contract

14 juni 2017

Het komt veel voor dat werkgevers een arbeidsovereenkomst sluiten met een minimum en een maximum aantal uren per week of maand. Dat kan prima, maar de rechtspraak is hierover – net als overigens voor de meeste nul-uren contracten – nogal wispelturig. Laat u niet onaangenaam verrassen en weet waar u op moet letten:

  • De bandbreedte tussen het aantal uren moet reëel zijn. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een minimum aantal uren van 2 en een maximum aantal uren van 40 af te spreken. Naast het feit dat deze bandbreedte wel heel ruim is, is het zo dat de werknemer minimaal recht heeft op 3 uur uitbetaling per oproep. Bij het maximum aantal uren wordt de werknemer ook daadwerkelijk geacht dat maximaal aantal uren te werken.
  • Als een werknemer structureel meer werkt dan het minimum aantal gewerkte uren, kan hij vaak succesvol eisen dat het afgesproken minimum aantal uren naar de praktijk wordt aangepast.
  • Bij ziekte krijgt de werknemer minstens 70% van het loon doorbetaald over de garantie-uren. Als dit lager is dan het geldende minimumloon, krijgt de werknemer het minimumloon.

Deze zaken gelden overigens ook voor de meeste nul-urencontracten.

Wilt u weten wat voor u als werkgever van toepassing is? Neem contact met ons op.