Nieuwe manier van denken en werken

31 maart 2016

Een oudere werknemer moet beter tot zijn recht komen in zijn functie, binnen een team van vijf personen. Tijdens gesprekken blijkt echter dat ook enkele andere collega’s behoorlijk minder gemotiveerd waren zijn. De reden? Een vrijwel constant hoge werkdruk.

Nu de directie weet wat er speelt, kan daar een oplossing voor gevonden worden. Alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn voor alle medewerkers opnieuw in kaart gebracht en aan de juiste functie gekoppeld. De betreffende werknemer doet nu waar hij echt goed in is. Duidelijkheid voor de betrokken werknemers, die tevens erg blij zijn met de aandacht die zij krijgen. Het hele team is gemotiveerd en kijkt weer vooruit, de werknemers zien weer mogelijkheden en kansen. Oude patronen en denkwijzen worden langzaam omgezet in een nieuwe manier van denken en werken.